การกำหนดเพิ่มเติมจนกว่าเขาจะเข้าใจแนวคิดนี้

นักเรียนย้ายผ่านหลักสูตรตามจังหวะของตนเองและสามารถทำงานขั้นสูงในวิชาได้ในระดับชั้นเรียนหรือระดับสูงกว่าข้อดีข้อเสียของห้องเรียนเสมือนจริงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาทางแปลภาษาฝรั่งเศสออนไลน์แต่การทำงานที่แท้จริงจะเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะเดียวกับที่อยู่ในโรงเรียนแบบดั้งเดิม เด็กยังคงอ่านหนังสือกรอกข้อมูลในแผ่นงานเขียนเอกสารการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบและทำแบบทดสอบและแบบทดสอบ นักเรียนส่งผลงานให้กับครูในหลาย ๆ ด้านโดยขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานในงานและการประเมินบางอย่างได้รับการพิมพ์พิมพ์และสแกนผ่านทาง “กล่องแบบหล่นลงแบบออนไลน์งานอื่น ๆ ทำออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ โรงเรียนหลายแห่งส่งหนังสือเรียนและวัสดุอื่น ๆ ให้กับนักเรียนพ่อแม่ที่เรียนรู้จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุตรหลานของตนเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กกำลังทำงานเสร็จสิ้นในฐานะที่เป็นนักเรียนที่มีอายุมากกว่าความรับผิดชอบมากขึ้นอยู่กับพวกเขาผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษาแปลเอกสารฝรั่งเศสเมื่อนักเรียนต้องการมือจับมากขึ้นในขณะที่นักเรียนอายุมากขึ้นพวกเขาจะต้องมีแรงจูงใจในการล็อกอินเข้าสู่คอมพิวเตอร์ทำการบ้านและขอความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาต้องการพบผู้อ่านและนักเขียนอิสระรายใหม่ของคุณคำและประโยคที่เรียบง่ายแปลภาษาฝรั่งเศสคือตอนนี้มันฝรั่งขนาดเล็กของนักเรียนเกรดสองเธอกำลังอยู่ระหว่างการสร้างความคล่องแคล่วและพัฒนาความเข้าใจมากขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์เธอสามารถควบคุมการเพิ่มและลบและแก้ปัญหาคำที่ยากขึ้นได้คุณจะได้เห็นการบ้านมากขึ้นในปีนี้อาจมากขึ้นแปลเอกสารฝรั่งเศสโดยขึ้นอยู่กับโรงเรียนและครูแต่คุณสามารถทำให้สนุกได้ให้คำแนะนำแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านและครูพูดคุยกับครูของบุตรหลานของคุณได้ทันทีหากบุตรหลานของคุณกำลังดิ้นรนกับทักษะใด ๆ กล่าวว่า