โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของเราซึ่งเรารู้สึกว่าอาจเป็นอันตรายต่อวิชาชีพ

ครูเตือนด้วยเช่นกันเขาเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบ้านมือสองนนทบุรีเคนยาเพื่อการศึกษาคาดว่าจะปิดการประชุมทวีปอย่างเป็นทางการเพื่อเรียกประชุมวิกฤตการณ์กับสหภาพครูเพื่อไม่ให้เกิดการประท้วงกำลังจะมาถึงซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างไม่ปกติในระยะที่สามเมื่อมีนักเรียนนับพันคนคาดว่าจะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาระดับประถมศึกษาของเคนยาและประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาของประเทศเคนยายืนยันว่าจะต้องมีการให้คำปรึกษาอย่างกว้างขวางโดยเจ้าหน้าที่รัฐของสหภาพการศึกษาและบ้านมือสองนนทบุรีองค์กรวิชาชีพก่อนที่จะใช้นโยบายใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษา”เราตั้งคำถามเกี่ยวกับนโยบายบางอย่างที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเราต้องการการส่งเสริมครูมันเป็นสิทธิที่จะไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือลดหย่อนได้เขากล่าวรับสมัครครูจำนวน 104,000 คนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”ครูขัดต่อเป็นปัญหาสำคัญทั่วโลกไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้เป็นระบบที่ดีในการประเมินครูยุโรปลดลงแล้วใครที่เราจะนำมาใช้ในมันขัดขวางการเรียนการสอนและการสอนแบบมืออาชีพ ดังนั้นเขาจึงขอบ้านมือสองนนทบุรีให้นายจ้างครูเห็นด้วยกับครูเกี่ยวกับวิธีการประเมินที่ยอมรับได้”ระบบการประเมินผลแบบปิดเป็นสิ่งที่ดีแต่ระบบการประเมินแบบเปิดนั้นมีความเพียรเกินไปและกว้างขวางเกินไปและเครื่องมือที่ใช้ในการทำร้ายครูครั้งนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างการทำสงครามกับรัฐบาลเนื่องจากบ้านมือสองนนทบุรีเราต้องการปกป้องและรักษาเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพนี้ “เขากล่าวสรุปส่วนหนึ่งของโลกไม่ได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามที่เกิดจากการค้าและการแปรรูปรัฐธรรมนูญ